Silver vid SM i mathantverk 

SM i mathantverk består i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. 

Bjärhus Gårdsbutik tog hem hela två silvermedaljer i kategorin värmebehandlat kött. Det var deras rullsylta samt gris- och äppel­snurran som tog hem priserna. 

Genom att handla närproducerad mat som produceras hållbart skapar vi förutsättningar för djurhållning och matproduktion lokalt. Detta bidrar till öppna landskap och djurhållning som skapar biologisk mångfald. En levande landsbygd!