Utdelning för föreningslivet

Sparbanksstiftelsen Skåne tillsammans med Swedbank bidrar till den lokala utvecklingen. 

Vid en ceremoni på Swedbanks kontor i Klippan delades det ut sammanlagt 73 000 kr till 6 lokala föreningars initiativ. Det finns ett levande och aktivt föreningsliv i Klippan, Perstorp och Ljungbyhed – runt hela Söderåsen. Bland mottagarna fanns Söderåsens brukshundklubb som ska utbilda fler instruktörer. PBIK i Perstorp fick bidrag för sitt evenemang och engagemang till att involvera barn och ungdomar i idrott. Trädgårdsföreningen i Perstorp fick bidrag till att få i gång odling tillsammans med nyanlända kvinnor. Tyngdlyftningsklubben i Klippan fick pengar till nya tävlingstrikåer till tjejerna och ungdomarna medan orienteringen fick pengar både till att utveckla projektet ”Hitta ut” och att uppgradera tidtagningssystemet och göra det digitalt och mer hållbart.

För Bo Svensson var det en speciell kväll då han nu avgår som styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Skåne med ansvar för Klippan och Perstorp. Bo avtackades för sina insatser och Johannes Pålsson som är hans efterträdare hälsades välkommen.