Antidoping i Klippan

Per Ekström, RF SISU

Den 27 augusti besökte Per Ekström från RF SISU Klippan och höll utbildning i antidoping. 

Samtliga föreningar i Klippan hade bjudits in med möjlighet att öka kunskapen och vaccinera klubben mot doping. Ren idrott är en förutsättning för ett friskt idrottsliv.