STCC sätter Ljungbyhed i fokus

MOM Events har lyckats skapa liv och rörelse på Ljungbyheds Motorbana, tidigare mer känt som flygflottiljen F5. De bedriver halkkörning, konferenser och event som har fordon inblandade.

Helgen 3-4 juni var det skandinavisk elitracing när STCC gasade igång. Racingbilar av alla olika kategorier brände gummi och skapade fart på motorbanan. MOM Events har dessutom engagerat Ljungbyhedsskolans elever och lärare. Lina Sandén är lärare i årskurs fyra som besökte eventet och fick en rundvisning av Ted Johansson.
– Eleverna har jobbat med häften, skapat egna racingstall och de olika positionerna. Även gjort egna bilar av kartong med namn och loggor. Eleverna har varit engagerade och längtat efter den här dagen, säger Lina.

Ted Johansson berättar att de tryckt upp ”STCC junior”, skolmaterial med arbetsuppgifter och en vikbar bil som de fått färglägga och skriva namn på. 
– På det här viset kan vi bidra med uppgifter som knyter an till skolans läro­planer samt knyta ihop näringslivet och skolan. Vill få ihop det till att engagera alla i skolan. 

Tobias Brink, Brink motorsport, har gjort en inspirationsfilm som alla eleverna som de når via QR-kod. Under rundvisningen fick eleverna träffa Tobias och provsitta hans racerbil.

MOM events vill vara en aktiv del av Ljungbyhed med omnejd. Det ligger i deras intresse att hitta nya målgrupper och stimulera motorsportintresset hos unga. Det är ingen slump att de tilldelades ”Årets näringslivspris 2020” med motiveringen hur de skapar stolthet för orten är goda ambassadörer för Klippans kommun. Mikael Bern och Ted Johansson har lyckats göra motorsport till en nationell angelägenhet och Ljungbyhed till ett nav för detta. STCC är en bekräftelse och ett givet besöksmål både för oss i kommunen och alla besökare.