Julbonus till Daglig verksamhet

Klippans kommun har för tredje året i rad sökt och beviljats statliga medel för att stimulera habiliterings­ersättningen som utgår vid deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 

Likt föregående år kommer deltagarna på daglig verk­samhet få en engångssumma, en så kallad julbonus, utöver den vanliga habiliteringsersättningen.

Julbonusen utgår till alla personer som under januari till oktober 2021 varit på daglig verksamhet vid något tillfälle och därmed fått habiliteringsersättning. Personen måste även ha ett aktivt dagligt verksamhetsbeslut när urvalet görs under november månad. Summan kommer vara okänd till dess att urvalet har gjorts i slutet av november då pengarna ska fördelas på det antal personer som har rätt till julbonusen.