Söderåsportalen.se

Lär av historien

Marknader och handel har alltid handlat om mer än utbyte av varor utan minst lika mycket möten människor emellan och om kunders upplevelser. Underskatta inte butikens roll som social mötesplats. Vill vi ha verktyg att möta framtiden krävs det att vi förstår historien. För att överleva och utvecklas krävs det att butiker och handeln samverkar och marknadsför varandra. Hur miljön i och utanför butiken rent estetiskt ser ut påverkar upplevelsen och ska inte underskattas. Redan före pandemins utbrott var konkurrensen från näthandel och externhandel stor. För de allra flesta handlar handel inte om att jaga det billigaste priset utan om upplevelsen och att möta andra människor. Det är något vi kan lära av historien.

Skyltfönster berättar mycket om hur handeln mår, de är skyltfönster mot omvärlden. Den fysiska miljön kan både vara inbjudande och motbjudande på samma sätt som hur husen fysiskt ser ut påverkar intrycket. Kan miljön och husen fånga andan och historiken i samhället är hälften vunnet. Går det bra för någon får det spill över effekter på andra. Vi utvecklas tillsammans och förlorar tillsammans. Det har historien visat oss otaliga gånger. Tage Danielsson uttryckte sig, kring att hjälpas åt för att lyckas, på följande sätt:

”En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!”

Är det något jag önskar mig inför framtiden är det att vi samarbetar mer och hjälper varandra för att hjälpa varandra att hålla alla uppe. Att handla lokalt är något alla kan göra, tillsammans kan handlarna se till att miljön är inbjudande och lockar till upplevelse.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare