Glassälskare i Stadsparken, Klippan. Foto: Egon Rangbo (1956)

De bevarar Klippans historia

Förskoleklass.  Foto: Egon Rangbo (1958)
Förskoleklass. Foto: Egon Rangbo (1958)

Mycket i samhället tas för givet men utan enskilda personers engagemang går vår gemensamma historia förlorad. 

Gymnastiserande damer.  Foto: Egon Rangbo (1956)
Gymnastiserande damer. Foto: Egon Rangbo (1956)

Tack vare Klippanfotograferna Axel Blomgren, Egon Rangbo och Bertil ”Akka” Bengtsson finns det en skattkista av bilder av Klippan genom årtionden. För att ge varje bild en betydelse krävs det att bilden fylls med fakta, vem är det på bilden och vad bilden före­ställer. Det är ett arbete som Åsbo släkt- och folklivsforskare och Klippans hembygdsförening tagit sig an. Mats Pettersson har gett ut böcker med Klippanbilder som han textsatt.

I fotoböckerna ”På Klippans gator” (2019) och ”Med Klippan i fokus” (2020) har Mats Pettersson valt ut foton från bildarkiven efter klippanfotograferna Axel Blomgren, Bertil ”Akka” Bengtsson, Egon Rangbo och Bo Widberg. Böckerna finns bl.a. att få tag på via Klippans Bokhandel.
I fotoböckerna ”På Klippans gator” (2019) och ”Med Klippan i fokus” (2020) har Mats Pettersson valt ut foton från bildarkiven efter klippanfotograferna Axel Blomgren, Bertil ”Akka” Bengtsson, Egon Rangbo och Bo Widberg. Böckerna finns bl.a. att få tag på via Klippans Bokhandel.

Ordet fotografi kommer från grekiskans phos som betyder ljus och graphis som betyder pensel, fotografi kan därför översättas som “att måla med ljus”. Ett fotografi berättar en historia och förmedlar en känsla. Egon Rangbo arbetade aldrig som fotograf utan hans yrke var brevbärare, förste postiljon. Däremot var Egon frilansfotograf åt de lokala tidningarna vid sidan av. Efter sin död skänkte hans änka Evy allt foto­material till kommunen.

Bengt Emgård är koordinator för bildmaterialet med tillhörande information tillsammans med frivilliga. Deras insatser finns det inte ord som räcker till för att beskriva. Mats Petterssons insatser för Klippans musikliv och nu att tillgängliggöra Klippans historia genom sina böcker är också ovärderligt.