Söderåsportalen.se

Tid till eftertanke

Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. Det senaste året har det varit extra påtagligt med Covid19-pandemin som förändrat vårt sätt att leva. Det känns som att allt det där vi tog för givet, ens “frihet” på något sätt rycks ifrån en, att livet snärjs åt och vi själva inte kan riktigt bestämma. Allhelgona­helgen kan vara ett bra tillfälle att reflektera och ta tid till eftertanke om livet.

Om livet förändrades för oss som människor, är det ännu större förändringar för oss företagare. Hela branscher har påverkats negativt och ingenting är sig likt. Doften av handsprit har blivit ett stående inslag i offentliga miljöer. Det är färre människor som är ute och besöker offentliga miljöer vilket får följdverkningar för visionen om en levande handel. Oron för viruset har spridit sig snabbare än själva viruset. De ekonomiska effekterna kan ses som lika skadliga som de medicinska och påverkar oss alla men på olika sätt.

Hur vi agerar och hjälper varandra idag kommer att ha betydelse för vilka företag som överlever imorgon. Vi vet inte när vi ser en vändning, men förhoppningsvis är vi nära slutet på krisen och kan börja blicka framåt mot en ny verklighet. Det vi vet är att de företag som lyckas bäst på att ställa om, förändra och samverka med andra klarar sig bäst. Genom att handla och stötta den lokala handeln kan vi se till att det finns en morgondag för våra lokala företagare.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare