Nattvandring i Klippan

Det behövs fler vuxna ute. Ungdomar långt ner i åldrarna är ute sent om kvällarna och då är det bra om det finns någon att vända sig till.

Nattvandrarna i Klippan är ute och syns runtom i Klippan varje onsdag och fredag kväll. Det behövs fler som engagerar sig och är med ute och rör på sig om kvällarna. De enda kraven som ställs är att du fyllt 18 år sen finns det ingen övre åldersgräns. Det är ideellt arbete som bygger på sammanhållning och att ha roligt ihop samtidigt som man ser till ungdomarnas bästa.
– Vi är vettiga vuxna som är ute på stan, utan myndighetsutövning, säger Mikael Persson

Du får gärna kontakta Nattvandrarna om man vill vara med och nattvandra på klippan@nattvandring.nu.