Därför ska du högläsa för ditt barn

Barn som får lyssna till högläsning lär sig språk bättre. Forskning visar att när vuxna läser för sina barn är särskilt gynnsamt för språkutvecklingen.

Barns ordförrådsutveckling gynnas av vuxna som delar barnets fokus och pratar om det som barnet intresserar sig för. I högläsningssituationen finns det ett gemensamt fokus, vilket är ett stort stöd för språkför­ståelsen genom att du beskriver och förklarar just det som barnet har sin uppmärksamhet riktad mot.

Läs mer
Att läsa en bok hjälper hjärnan att vila från informations­flödet och olika intryck. Bokläsning får dig att släppa vardagens stress och får dig att hitta ett lugnare tempo. Läsning är en perfekt nedvarvning för hjärnan vilket ökar chansen till en riktigt god natts sömn. Läsning ökar även kontakten mellan hjärnceller, vilket stärker kognitiva förmågor och skulle kunna minska risken för exempelvis demenssjukdomar, som kan förkorta livet.