Rönneåprojektet

Rönneådalen Skånes Nordvästpassage arrangerar torsdagen den 13 februari en kväll på tema strömmande vatten.

Klippans kommuns miljöstrateg, Tord Andersson, kommer att presentera Rönneåprojektet, det vill säga rivningen av kraftverken vid Forsmöllan, Papperbruket och Stackarp och återställning av forsmiljöerna.
– Det som gör Rönneåprojektet spännande är att det är ett av Nordeuropas största vattenvårdsprojekt och ett mycket viktigt projekt för landsbygds-utvecklingen i Skåne. Fredrik Lundblad, entreprenör vid Länsstyrelsen Skåne med restaurering av rinnande vatten, kommer att hålla föredrag på temat människans påverkan på vattendragen från 1800-talet till nutid och varför arbetar vi med återställning av vattendragen, berättar Bengt Hertzman som är ordförande i föreningen Rönneådalen Skånes Nordväst­passage.

Rönneåns vattensystem är Skånes näst största. Ålstammen har minskat dramatiskt de senaste decennierna och en fritt forsande Rönne å kommer att göra det till Sveriges viktigaste ålvatten. Även andra vandrande fiskarter kommer att gynnas liksom den biologiska mångfalden.

Rönneådalen Skånes Nordvästpassage är en ideell förening som arbetar med att lyfta fram natur- och kulturvärden längs Rönneå med biflöden för nära och långväga besökare. Mer information om föreningen och temakvällen finns på www.skanes-nordvastpassage.se.