Perstorp hamnar högt med lågt pris

Sedan 1996, d v s för 24:de året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för fjärrvärme.

Nils Holgersson-rapporten för fjärrvärme 2019 där fjärrvärmepriser över hela landet presenteras visar att Perstorp hamnar på plats 56 i Sverige av 265. Klippan placerar sig på plats 233 och Åstorp placerar sig på plats 90.

Nils Holgersson gruppen hoppas att rapporten ska bidra till att skapa debatt, vilket förhoppningsvis ska leda till sänkta priser för kunderna.

Kr/kvm för lägenheter
Perstorp 156,70
Åstorp 161,64
Klippan 182,70