Rögles förskoleprojekt

Sedan oktober månad har Rögle BK:s spelare tillsammans med representanter från Grönvit hållbarhet genomfört förskolebesök i Ängelholms kommun. Projektet utgör en del av verksamheten Grönvit hållbarhet som med sina två fokusområden – miljömässig och social hållbarhet – arbetar för att ta ett större samhällsansvar i regionen.

– Syftet med förskolebesöken är att uppmuntra barnen till att källsortera och reflektera kring återvinning. Budskapet är att vi alla är grönvita hjältar som kan hjälpa vår planet att må bättre, förklarar Jacqueline Rosberg som är ansvarig för Grönvit hållbarhet.

Under besöken pratar spelarna med barnen om hur man blir källsorteringsproffs och tar hjälp av barnen att sortera uppsamlat skräp i olika kärl. Barnen får dela med sig av sina erfarenheter och diskuterar bland annat vad man kan återvinna olika sorters skräp till.

Skräpkonstverk
Förskolorna får i uppgift att ge sig ut i naturen och samla skräp som de sedan återvinner till ett konstverk. Uppdraget tas på största allvar och belöningen är ett Grönvita hjältar-diplom som bevis på att de aktivt deltagit i arbetet.
– Tanken är att förskolornas skräpkonstverk ska symbolisera alla Grönvita hjältar som föds genom projektet. För att lyckas med uppgiften krävs både kunskap och samarbete, två värdeord som genomsyrar hela vår verksamhet, säger Jacqueline.

Intresset bland förskolorna har varit stort och responsen positiv. Hittills har över 100 barn i åldrarna 4-5 år fått besök och utsetts till Grönvita hjältar. Barnens synsätt och nyfikenhet står i centrum och de är högst delaktiga i arbetets utformning. Projektet genomförs i nära samarbete med både pedagoger och förskoleutvecklare, nya frågeställningar fångas upp och blir underlag för den fortsatta utvecklingen.

Söderåsen nästa?
Målsättningen med projektet är att sprida konceptet utanför kommunens gränser, främst i Nordvästra Skåne. Besöken som görs genom Grönvit hållbarhet ska komplettera och förstärka det arbete som redan görs kring hållbar utveckling i förskolorna, något Jacqueline är noga med att påpeka;
– Förhoppningen är att mötena mellan spelare och barn ska ge en extra injektion till förskolornas arbete med hållbar utveckling. Barnen ska känna glädje och stolthet när de källsorterar! Ju tidigare vi kan lära oss förstå vår egen roll i naturens kretslopp, desto bättre förutsättningar har vi att göra jobbet tillsammans, avslutar hon.

Ett hållbart alternativ
Genom Grönvit hållbarhet bedrivs olika samhällsinsatser kopplat till såväl miljömässigt som socialt ansvar. Kunskapspartner till verksamheten är NSR, som bidrar med värdefull kunskap i allt miljörelaterat arbete som Rögle BK genomför – från genomlysning och implementering av miljöförbättrande åtgärder i den egna verksamheten, till verktyg och resurser i externa projekt som bidrar till målsättningen att Rögle BK ska vara Sveriges mest hållbara ishockeyförening.

Vill du veta mer om förskoleprojektet och hur din förskola kan få ett besök? Kontakta Jacqueline Rosberg på jacqueline.rosberg@roglebk.se eller tel 0705-29 87 66.