Vill vi ha centrumhandeln kvar?

Det är en provocerande fråga men ändå relevant och riktar sig till såväl oss konsumenter som beslutsfattare och fastighetsägare. Det går inte att hindra utvecklingen med e-handel och konkurrens men vill man ha kvar den lokala handeln måste man vara beredd att stödja den. Det är viktigt att både kunder och politiska beslut stödjer den lokala handeln.

Klippan är sedan århundraden en väl utvecklad handelsort. För att vi ska kunna behålla ett centrum med liv, rörelse och handel krävs det ökad tillgänglighet, ett blandat utbud och starkare samordning mellan kommun, fastighetsägare och handlare. För medborgaren, besökaren eller om man så vill konsumenten, är handelsplatsens tillgänglighet A och O.

Parkeringsmöjligheter. Människor agerar väldigt rationellt. Vi tenderar att välja platser som erbjuder enkelt tillträde till ett stort utbud, där vi kan uträtta många ärenden på en och samma gång. Centrumhandeln fyller ett socialt behov av att träffa andra människor. Besluts­fattare som har visionen om ett bilfritt centrum har rätt i att attraktiva handels­områden där en majoritet av kunderna går eller cyklar är önsk­värda. Nu är området kring Söderåsen inte Stockholms innerstad utan människor som bor omkring Söderåsen har ett relativt långt avstånd mellan hem, arbete och butik. En viktig fråga för centrum­handeln handlar därför om bilen. Om bilen förhindras att ta sig in till centrum kommer också många kunder som sitter bakom ratten i sina bilar, att välja ett externt handelsområde framför en butik i centrum. Ett hållbart samhälle kräver ett hållbart näringsliv.

Tillgänglighet är viktigt alltså. Utbudet av butiker och restauranger likaså. Tryggheten är också viktig, hur man upplever omgivningen, är alla viktiga faktorer för att utveckla centrum­handeln. Det vi kan göra först och främst är att handla lokalt och på så sätt se till att vi behåller ett levande centrum. Ett enkelt sätt att främja det lokala, hållbara samhället.

Daniel Kristensson, ansvarig utgivare