Teater Amabile fick Mångfaldspris

I samband med att FUB-dagen arrangerades i Klippan centrum delade FUB i Klippan/Åstorp ut mångfaldspriset för första gången till en förening som jobbar för mångfald och inkludering, särskilt av FUB:s medlemmar.

Teater Amabile tilldelades priset med följande motivering:
”Deras verksamhet inkluderar alla. Man är en i gänget, inte sin funktionsnedsättning. Vi har medlemmar som är med varje år, även andra med funktionsnedsättning. Det är inget de går ut med, det sker helt naturligt”

Lena Landin, ordförande i föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB Klippan/Åstorp, har bara positivt att säga om föreningen teater Amabile och deras årliga produktion av Bruksspelet:
– Alla kan vara med i Bruksspelet, det enda man måste ha är tid och lust. Ingen människa är sitt funktionshinder utan alla är med på lika villkor.

Priset, ett diplom och ära, togs emot av Heléne Lindquist.