Foto: Wikipedia / Jorchr

Herrevadskloster

År 1144 etablerades en av Klippan kommuns mest kända byggnader, Herrevadskloster.

Det var då ett munkkloster och hade en framträdande roll i om­rådet, vid en tidpunkt hade Herrevadskloster ett godsinnehav om 400 gårdar. Herrevadskloster var också platsen där Tycho Brahe 1572 upptäckte supernovan ”Stella Nova” som har gett honom en plats i historieböckerna.

Landskapet kring Herrevadskloster bär spår av mänsklig verksamhet från stenåldern och framåt. Genom åren förföll klostret och i början av 1800 inleddes en lång epok med militär verksamhet på Herrevadskloster och vid samma tid revs resterna av de gamla klosterbyggnaderna.