Adventskalenderns historia

Fenomenet med advents­kalender kommer ursprungligen från Tysk­land, sent 1800-tal.

Den första adventskalendern trycktes 1903 för att sedan tryckas fram till andra världskrigets utbrott, då kalenderproduktionen fick upp­höra. Efter kriget återupptogs produktionen och traditionen spred sig till USA.

Sverige
Den första svenska advents­kalendern gavs ut 1934 av Sveriges Flickors Scoutförbund, med influenser från Tyskland. Syftet var att genom kalenderförsäljning samla medel till flickscoutrörelsen.

Radio och TV
Den första mediala julkalendern sändes av Sveriges Radio 1957 och hette Barnens adventskalender. Idén fick producenten från flickscoutskalendern. Året efter gavs en särskild kalender ut som kopplades till radions kalender. 1960 följde TV efter och 1971 ändrades namnet till julkalendern.

Med adventskalendern, eller julkalendern som den oftast kallas, börjar nedräkningen och förväntningarna inför julen för många barn.