Tor Svensson arrangerade höstkonsert

TORSdagen den 25 oktober arrangerades det en konsert till förmån för ”Barn på flykt genom UNHCR”. Elever från Krika bygdeskola och Klippans friskola deltog liksom Jenny Palm mfl.