Nöjeslivet i Klippan

Klippan är bruksorten som värmt pophjärtan men nöjeslivet har aldrig varit riktigt lika stort.

Skoldanser på Regnbågen
Restaurang Regnbågen ordnade skoldanser och musikuppträdanden. Elever från grannkommunerna bjöds in och det dansades både till Empty Hearts och till Dixiemusik. Popmusik eller dixie var en vatten­delare hos eleverna.

Disco på gymnasieskolan
Gymnasieskolan i Klippan tillät elevrådet och skolföreningarna att arrangera skol­disco som ungdomarna på den tiden kunde lyssna till popmusik och dansa.

Dansmetropolen Klöva hallar
Det har spelats musik och dansats genom all tider i Klippan och massor av olika dansorkestrar har sitt ursprung från Söderåsområdet. Klöva hallar var ett dansmetropol under många år men under 60-talet och framåt har det inte funnits nöjesliv som attraherat stora skaror av ungdomar.

I takt med förändringarna i samhället förändrades även nöjeslivet och hur människor och i synnerhet ungdomar ville gå ut och träffas.