Korsning görs mer trafiksäker och vackrare

Under vecka 18 startade ombyggnaden av korsningen Köpmangatan – Järnvägsgatan.
Projektet drivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Perstorps kommun. Totalentreprenör är Fasab Bygg och Mark och för belysningen står Infratek. Korsningen ska bli trafiksäkrare och vackrare, bland annat ska gång- och cykelstråket längs Järnvägsgatan bindas samman. Ny belysning tillkommer också vilket ökar trygghetskänslan. 

Dessutom utökas antalet parkeringsplatser och parkmiljön förbättras med bland annat nya bänkar. Vidare får restaurangerna i närheten utökade möjligheter till uteserveringar i och med att trottoar­ytan utökas.