Pappersbruket i Klippan investerar och nyanställer

Papperstillverkning har skett sedan 1573 i Klippan. Pappersbruket i Klippan har gett namn åt orten Klippan. 1832 köptes den första moderna pappersmaskinen i Norden till Klippan. Nu investerar Klippans pappersbruk i en ny pappersmaskin, PM11, en investering på 150 miljoner kronor. Det kommer att rekryteras 20-25 nya personer till pappersbruket. Den nya pappersmaskinen kommer att stå klar först 2019 och kommer då att öka pappersbrukets produktion av mjukpapper från 11 000 till 45 000 ton om året. Det är den första nya maskin som installeras sedan 1996. Det är efterfrågan på mjukpapper till exempelvis servetter som ökar.