Pristagare i Klippans kommun uppmärksammades

Klippans kommun olika pristagare fick motta sina utmärkelser vid december månads kommunfullmäktige. Kulturpriset 2017 tilldelades Anders Nilsson:  ”Som sedan många år arbetar inom Studiefrämjandets organisation och har tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen utvecklat goda förutsättningar för de fria formerna av kommunens musikliv. Det är hans förtjänst att musiklivet inte tog slut med Svenska popfabrikens stora framgångar på 1980-talet utan fortfarande utvecklas och finner nya former.”

Kulturstipendium delades ut till Anders Clausson och ”Klippanskrivarna”. Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti delade ut priserna. Även Bun-stipendium delades ut av Barn- och utbildningsnämndens ordförande Rune Persson. Årets pristagare var Ljungbyheds personalgrupp med följande motivering:
”Det ofattbara har hänt – en tredjedel av Ljungbyhedsskolan har brunnit ner. Personalen har trots de rådande förutsättningar lyckats upprätthålla en god verksamhet. Nu ger nämnden stipendiet på 25 000 kronor till personalen på Ljungbyhedsskolan för att de ska få en möjlighet att bygga vidare och utveckla skolan.”

Årets föreningsledarpris tilldelades 2017 Stefan Johansson som är ordförande i Klippans gymnastikkrets (KGK), med följande motivering:
”Stefan har fått föreningen (KGK) att växa genom ett mjukt och strukturerat förhållningssätt. Han har även på ett föredömligt sätt hanterat problematiken kring översvämningen i gymnastiklokalerna på Sågen och har lyckats få föreningens ledare och medlemmar att trots svårigheter med tillfälliga lokaler jobba vidare mot uppsatta mål.”

Sture Wetterbergs stipendium delades ut till Alfred Rudolf. Alla pristagare hedrades med en applåd.