Kul med kultur på Kulturskolan

Ingen lokal. Inga instrument och ingen personal. Så var förutsättningarna i början av augusti. Nu i december råder full aktivitet inom Perstorps Kulturskola.
– Vi har cirka 135 elever i verksamheten, säger Kulturskolechef Gunilla Rönnberg.

Perstorps kulturskola, som bland annat har en riksspelman som lärare (Patrik Dahlin, Nyckelharpa), arbetar utifrån en positiv människosyn som genomsyrar allt i verksamheten.

Devisen är: ”När du visar att du tror på ett barn eller en ungdom – kommer han/hon att klara av allt!”

Sveriges minsta Kulturskola
Kulturskolan kallas också Talent Education, för att den tar vara på varje individs inneboende talanger.
– Att musicera, dansa, sjunga och spela teater utvecklar människor oerhört mycket! Att få tillgång till att uttrycka sig på olika sätt, stärker självkänsla och ger trygghet, och självförtroende, säger kulturskolechef Gunilla Rönnberg som sedan augusti byggt upp verksamheten som hon halvt på allvar, halvt på skämt kallar ”Sveriges minsta Kulturskola”.
– Då vi började hade vi ingen lokal och inga instrument. Det som däremot fanns var stommen med instrumentalelever. Allteftersom började bitarna komma på plats och jag kunde anställa Pom-Pom Bengtsson som lärare i sju ämnen, säger Gunilla som precis som Pom-Pom (fiol) har utbildning enligt Suzukimetoden (Gunilla, piano/kyrkorgel), vilket innebär att eleven stimuleras till att lära sig från tidig ålder, i sin egen takt genom att lyssna och härma.

Kul med kultur
Under de månader som passerat sedan starten har verksamheten utökats med dans-, teater- och musikalgrupper. Dessutom finns en grupp kallad ”Kul med kultur”, vilket är en introduktionskurs för att väcka barnens nyfikenhet och glädje. Barnen får prova att spela många olika instrument och även testa på andra kulturämnen.
– Glädje är viktigt. Det ska vara roligt hos oss. Vi jobbar även mycket med att se varje individ så att inte någon talang missas. Vi tror på våra elever och genom att redan tidigt vänja dem vid att öva lägger vi en grund för framtiden.

Responsen på verksamheten har inte låtit vänta på sig. Elever och föräldrar är nöjda.

Ständigt nya kurser
Kontinuerligt startas nya kurser. Som danskurserna (hiphop/streetdance samt en för nyanlända) där italienska danspedagogen Barbara Resnati är ledare. Eller introduktionskurserna, i samarbete med individ- och familje­omsorgen, i musik för invandrarelever under ledning av Emil Nordstrand. Eller så kan elevernas egna initiativ resultera i en kurs.
– Jag fick ett handskrivet brev en dag av en elev som gärna ville att vi skulle strata en teatergrupp, berättar Gunilla Rönnberg och fortsätter:
  Jag tänkte att ett sådant fint initiativ måste vi stötta så nu är vi i gång. Vi jobbar bland annat tillsammans med konstnären Maya Verma i ett konstteaterprojekt, kallat Dröm-maskinen,  som resulterade i en utställning på torget i Perstorp.

Om höstterminen varit en period av uppbyggnad ser vårterminen mer stabil ut. Verksamheten är i gång. Men tro inte att Gunilla och kompani lutar sig tillbaka för det. Tvärtom. Det är fortsatt hårt arbete som gäller. Och nya kursstarter.
– Vi jobbar med stegvisa förbättringar. Till exempel blir renoveringen av aulan äntligen klar så vi får tillgång till en konsertlokal. Sedan planerar vi start av filmkurser och undervisning i cello enligt Suzukimetoden.

Mer information om Kulturskolans olika verksamheter finns på: www.perstorp.se/kulturskolan