Satsning på arbetsmarknadsenhet gjorde Perstorp bäst

Arbetsförmedlingens statistik för 2017 visar mycket positiva siffror för Perstorp.
Mätt från årets början har Perstorp sänkt arbetslösheten mest av alla kommuner i Skåne.
Där vi sticker ut som allra mest, har vi sänkt arbetslösheten med  9,6 procent. Och året är inte slut än, säger, arbetsmarknadschef Sahand Kousha.

Den kraftiga sänkningen gäller ungdomar 16-24 år med utomeuropeiskbakgrund. Bidragande till resultatet har varit ett starkt samarbete mellan vuxenutbildning, socialtjänst och arbetsmarknadshet från kommunens sida. Men också intensiva kontakter med arbetsförmedlingen. Personerna som har lämnat arbetslösheten har gått in i arbete samt i utbildning.

Under 2018 planerar kommunen att satsa på att hjälpa enskilda företag med deras rekryteringsbehov i både nutid och framtid.  Vi tänker jobba utåtriktat tillsammans med Arbetsförmedlingen. Vi är mycket förväntansfulla över vad det arbetet kan ge, säger Sahand Kousha.

2018 innebär också att kommunens Arbetsmarknadsenhets lokaler på Torggatan 4 invigs (19 januari) där bland andra Arbetsförmedlingen finns representerade.

Tillsammans finns det inga gränser på vad vi kan uppnå. Vi har bara sett en början, säger Sahand Kousha.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik är den totala arbetslösheten nere på 12,1 procent jämfört med 14,2 procent vid årets början.