Tredjeplats för Klippans kommun i ”Bästa tillväxt”

Kreditupplysningsföretaget Syna delar varje år ut pris till den kommun i varje län vars företag uppvisat den bästa tillväxten inom omsättning, vinst och antalet anställda mellan de två senaste boksluten. Syna granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Av Skåne läns 33 kommuner kom Klippans kommun på tredjeplats efter Syna granskat siffror från företagens bokslut och utifrån dessa tal jämfört det tillväxtindex som används för att bedöma kommunernas faktiska tillväxt.