Klippans friskola – en del av lokalsamhället

Närheten till stadsparken och skolans mentorskap sticker ut när du ska beskriva Klippans enda friskola. Klippans Friskola är en liten skola där alla känner alla. Skolgården på baksidan syns inte när du passerar skolan men den innehåller både grönområde och idrottsplaner, en stor skolgård helt enkelt.

– Vi är ute mycket i naturen, Klippan har fantastisk natur som vi använder i vårt friluftstänk på skolan, berättar Mia Nilsson som är biträdande rektor och undervisar i Ma/No.

Skolbyggnaden består av tre våningar, i källaren finns det musikrum och slöjdsal. På andra våningen finns det lektionssalar och grupprum samt ett skolbibliotek.

– Vi har knappt 200 meter till Klippans bibliotek, dit vi går till rätt ofta. Vi har ett bra och välfungerande samarbete med biblioteket, menar Linus Djurberg som är rektor på skolan.

Musikprofil
Redan i låg- och mellanstadiet vävs musik in i undervisningen genom olika musikprojekt där eleverna får sjunga, spela instrument samt spela in filmer. 7:orna komponerar och skriver manus till en julshow som de sedan framför på skolan för övriga elever. Eleverna i årskurs 8 sätter upp en musikal medan eleverna i årskurs 9 får chans att skriva musik och göra studioinspelning i svenska popfabrikens studio. Det finns även ett fungerande samarbete med musikskolan i Klippan berättar Linus Djurberg.

Mentorskap
Eleverna på skolan arbetar både ämnes- och åldersövergripande där de äldre tar hand om de yngre. Det har fördelen att det ger ökad trygghet, ansvarskänsla och ledarskapsutveckling för barnen. Eftersom Klippans friskola är liten och alla känner varandra är det lättare att knyta kontakt med varandra. Mentorgrupperna går över samtliga åldrar.

– Eleverna som väljer Klippans friskola är studiemotiverade och det är socialt accepterat på skolan att vara duktig, berättar Mia Nilsson.

Få och små klasser bidrar till att alla känner varandra. Eleverna stöttar och hjälper varandra för att nå sina mål och sätta upp nya när de lyckas nå de uppnådda målen.

– Vårt mål är att alla ska vara behöriga till gymnasiet och vi jobbar för att alla som behöver extra stöd ska få det så tidigt som möjligt, berättar Linus Djurberg.

Det är enkelt att förstå varför eleverna väljer Klippans friskola, de möts av engagerade lärare med förankring i Klippan och andra elever som är intresserade av musik och studiemotiverade. Det finns många bra skolor i Klippan och Klippans friskola är ett komplement till övriga skolor för de som vill välja själva.