Medborgardialog om Klippans centrum

Klippan ska vara en kommun där alla trivs och vill vara, det är tanken. För att utveckla kommunens centrum vill kommunen höra vad du har att säga och vad du tycker. Din åsikt är viktig! Klippans kommun bjuder in dig som medborgare och företagare/fastighetsägare till dialog för centrumutveckling i Klippan. Hur kan centrum utvecklas till en levande mötesplats där alla trivs?

Medborgare
När: 28 september 2017
Tid: 18.00 – 20.30
Var: Musikskolans Konsertsal, Storgatan 9, Klippan
Anmälan: via kundtjänst senast 26 september

Företagare/fastighetsägare
När: 19 oktober
Tid: 18.30 – 21.00
Var: Vita huset, Storgatan 33, Klippan
Anmälan: via kundtjänst senast 16 oktober

Anmälan
Kommunen behöver veta hur många som kommer, så de har rätt antal stolar och kaffekoppar. Anmäl ditt deltagande till kundtjänst via e-post: kommun@klippan.se eller telefon: 0435-280 00.

Har du goda idéer, men inte har möjlighet att vara med på mötet? Skicka gärna dina idéer till e-post: kommun@klippan.se eller brev: Kundtjänst, Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. Märk e-post med ”Centrumutveckling”, skriv om du är medborgare eller fastighetsägare.