Nytt vasstak på Tingsgården i Stidsvig

Byggnadsställningen vid den gamla tingsgården i Stidsvig är takläggarmästaren Nils-Anders Nilsson och hans lärling Christoffer Ekström plattform för att lägga nytt tak av vass. Nils-Anders Nilssons firma ”Timmer och tak” är specialiserade på att lägga vass och halmtak samt att renovera äldre byggnader.
Under vår-höst är vi ute och lägger halm- och vasstak. Under vintern arbetar vi inomhus medtimmerarbete och annat invändigt arbete, berättar Nils-Anders.

Tingsgården i Stidsvig är ett gammalt tingshus där tvister har lösts och straff dömts ut fram till 1680-talet när tinget flyttade till Klippan. Innan dödsstraff förbjöds användes Galgbacken, en bit bort, som avrättningsplats.

Konsten att lägga halm- och vasstak är ett hantverk med dålig återväxt. För att bli takläggare krävs det att du går som lärling i tre år för att lära dig hantverket att lägga halm- och vasstak. Samtidigt som återväxten av hantverkare är dålig ökar efterfrågan.
– Många vill ha ekologiska och miljömedvetna tak idag. Hälften av våra jobb är till privatpersoner och andra hälften står hembygdsföreningar för. Du måste vara intresserad och ha en passion för att vilja bli takläggare. Det är enormt mycket positiv respons när du är ute och lägger tak, avslutar Nils-Anders.