Har din förening anmält sig till föreningsmässan?

Den 30 september anordnas det föreningsmässa dit alla föreningar i Klippans kommun är välkomna att vara med. Sista dag att att anmäla din förenings. medverkan är den 10 september. Föreningar som deltar vid mässan ges möjlighet att berätta mer om sin verksamhet för allmänheten. Under mässan kan föreningar knyta kontakter och ordna samarbeten över föreningsgränserna. Föreningar som vill vara med anmäler sig här:

http://klippan.se/kommunpolitik/etjansterblanketter/upplevagora/anmalantillforeningsmassa.12636.html

Dag: 30 september
Plats: Storgatan 9 i Klippan!