Svampexkursion 16 september

Klippanbygdens Natur samarrangerar med Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening, en svampexkursion. Linneröds naturvårdsområde kommer att besökas där det kommer att att letas efter svamp. Vandringen går i gammal barr och ädellövskog och små mossar.
Ta med fika!

Kontakt: Bengt Hertzman, 070-203 59 15 och Inger Persson, 070-924 76 73
När: 16 september
Var: Samling vid Vedby kyrka klockan 10:00