Irländsk folkmusik på Tomarps kungsgård 

Gruppen Quilty kommer till Tomarps kungsgård idag 20 juli och spelar irländsk folkmusik på hög nivå. Quilty räknas till de vassaste uttolkarna av den traditionella irländska musiken. Det kommer bli en kväll att njuta av irländsk folkmusik när den är som bäst.

Torsdag 20/7 klockan 19:00 i Magasinet
Biljettbeställning: 0435-20644 (Tomarps Kungsgård)

 

Fakta:

Tomarps kungsgård är en borg med anor från dansk medeltid som ligger i det vackra backlandskapet vid Rönneåns dalgång i nordvästra Skåne. Under renässansen utvecklades Tomarp till ett praktfullt privatslott med tinnar och torn, vallgrav och parterrträdgård. Godset blev kungsgård och boställe för befälhavaren vid Norra skånska kavalleriregementet, sedan Sverige övertagit Skåne under 1600-talet. I dag finns inga torn kvar, men den nyrenoverade borgen och parken utgör ändå en fantasieggande miljö med vittnesbörd från många olika epoker.