Lokalhistorisk promenad i Klippan planeras

Klippans kommun är på gång att skapa en 2,3 kilometer tillgänglighetsanpassad promenadslinga i lokalhistoriens tecken. Tanken är att skapa en slinga som startar i centrum och via läderfabriksområdet tillbaka in i centrum igen och längs vägen sätta upp skyltar vid intressanta byggnader och platser med information och då bilder från Blomgrens arkiv.

En historisk tur genom Klippan som uppmuntrar till rörelse helt enkelt. Fetma och inaktivitet är stora bekymmer i samhället idag vilket Klippans kommun vill ändra på. För att göra promenaden extra unik planeras det att skapa QR-koder som besökaren kan scanna och få tillgång till ännu mer information i sin mobil och lära känna den egna bygdens historia.