Åstorp inviger sitt första naturreservat

Söndagen den 7 maj invigs Åstorps första naturreservat – Prästamarken i Kvidinge. Det har anlagts en grillplats och en brygga över dammarna i friluftsområdet. Det har även satts upp skyltar som gör området mer attraktivt.

Med en bred biologisk mångfald, en tätortsnära lövskogslund med ett antal praktfulla gamla ekar samt en biologisk viktig äng lämpar sig Prästamarken väl som naturreservat. Allmänheten hälsas välkomna till invigningen av Åstorps första naturreservat. Förutom traditionell bandklippning så innehåller det rullande programmet tipspromenad, aktiviteter med föreningar, fågelguidning, håvning av groddjur och insekter, PRO- kören sjunger vårsånger och korvgrillning.

När? Söndag 7 maj klockan 11 – 15

Var? Samling vid naturreservatets parkeringsplats vid Tommarpsvägen, norr om Kvidinge kyrka.