Företagarträff i Klippan

Tisdagen den 4 april träffades företagare, kommuntjänstemän och beslutsfattare hos Kraftringen för att först lyssna på Andreas Lagerblad, Kraftringens sektionschef för drift och under­håll som berättade om fjärrvärmeverket. Efteråt bjöds alla närvarande på en rundvandring på fjärrvärmeanläggningen av Daniel Torgelsson. Platschef på Kraftringen Klippan.

Fjärrvärmeverket i Klippan drivs till 95 procent av skogsflis från Gustafsborgs Säteri och fjärrvärmeverket är till 97,5 procent fossilfritt i sin drift. Fjärrvärmeverket i Klippan består av en biobränsle­eldad hetvattenpanna på 5 MW och en biooljepanna på 8 MW.