Torpvandring i Skäralid

Torpföreningen Skäralid bildades år 2001 och har sedan dess haft guidningar på åsen där man besöker lämningar efter torpen och berättar historier kring dem.

Lördagen den 22 april, klockan 13.00 är det dags för vårens första torpvandring. Samling på Skäralids parkering för vidare färd till fots. Det finns 63 skogstorp dokumenterade i området och där människorna levde på dagsarbeten och vad marken och naturen gav. Följ med på en vandring som avslöjar de gömda torpens och dess bosättnings historia.