Årets näringslivs- och köpmanspristagare utsedda

Näringslivs- och Köpmanspriset delas årligen ut i Klippans kommun, de delas ut samtidigt som Företagarna Klippan utser Årets företagare. Årets utdelning sker den den 28 april då även årets företagare avslöjas. Bankerna i Klippan nominerar vars tre kandidater varefter styrelsen för Företagarna i Klippan utser  ”Årets Företagare i Klippans kommun”.

Näringslivspriset

Klippans kommuns näringslivspris, på sammanlagt 12 000 kronor samt ett diplom, går i år till Ljungbergs Tryckeri med motiveringen: ”Företaget är en viktig arbetsplats i Klippans kommun. Det kännetecknas av hög service- och miljömedvetenhet samt är en långsiktig samarbetspartner för sina kunder. Genom ett gott ledarskap och mod har företaget säkrat arbetstillfällen på orten och lyckats växa i en hårt konkurrensutsatt bransch. Med kompetenta och engagerade medarbetare samt lång erfarenhet inom branschen drivs företaget idag vidare av den fjärde generationen, med fokus på ett hållbart varumärke.”

Köpmanspriset

Med syfte att stärka identiteten hos kommunens handel samt lyfta fram goda exempel har det inrättats ett ”Klippans kommuns köpmanspris”. Köpmanspriset delas ut till företag som visar på en god och hållbar ekonomisk utveckling samt innehar kollektivavtal. Priset som består av ett diplom och 5 000 kronor går i år till  LT Lantmän i Ljungbyhed med motiveringen:

”Genom att sätta sina kunder i främsta rummet och alltid erbjuda en utomordentlig service, har butiken skaffat sig sin trogna kundskara. Företaget hjälper till med att levandegöra orten och är en naturlig mötesplats. I denna butik finns nästan allt och om de inte har det så beställer de hem det!”