Stor succé för barnen på biblioteket 

Klippans bibliotek hade fullsatt när Eva Bengtsson höll i rim- och ritsagoshow för barn. Barnen fick vara med och skapa figurer och berättelser när Eva höll i pennan och trollband barnen med sin rim- och ritsagoshow. Passa på att boka kommande arrangemang för barn, intresset är stort och väldigt uppskattat hos barnen.