Spritrik bygd

Av Skånes två län var Kristianstads län ett rikligt potatislän. I ingen annan landsdel var andelen potatis större av totala skörden. I potatisrika bygder uppstod på 1800-talet brännerier. Så var det i L-län och inte minst i Söderåsbygden. I Åbytrakten fanns sex brännerier, nämligen i: Gråmanstorp, Vedby, Ankarlöv, Pappersbruket, Övad och Klippans bränneri. Det sistnämnda fanns i närheten av stationen och mellan 1910 och 1955. Lades ned efter att ha eldhärjats. I brännerierna tillverkades råsprit, som sedan såldes vidare till föräldlingsföretag.