Månadens Profil: Jan ”Jansa” Nilsson

Med nästan fjorton år som kommunalråd är Jan ”Jansa” Nilsson knappast okänd. I Åstorps kommun – men i synnerhet i Kvidinge – har han varit verksam i stort sett hela sitt liv. Han har agerat inom kommunpolitiken och i det lokala föreningslivet, förutom sitt arbete som speciallärare i Åstorp. Men han var även i unga år FN-soldat i Kongo och på Cypern. Engagemanget har varit brett.

Kvidingepåg
Jansa, född 1939, växte upp i ett arbetarhem i Kvidinge. Fadern kom från Gunnarstorp där han hade arbetat i gruvan, men blev senare byggnadsarbetare. Jans mor, med rötter i Maglaby, arbetade på Kvidinges stora förpackningsindustri, Stenqvist, med typografiskt arbete. Familjen bodde nära idrottsplatsen och som de flesta pojkar började han spela fotboll i unga år. Jansa provade på andra sporter, som friidrott, men fotbollen dominerade i Kvidinge under hans uppväxt. På vinterhalvåret tränade han lite brottning under en period, och under några säsonger blev det faktiskt seriespel i bandy på den frusna dammen som då fanns i Tomarps Ene.

– Ett annat minne från ungdomen är när den översvämmade Rönne å frös, berättar Jansa. Då kunde jag och mina kompisar
åka ”skrillor” från Tomarps Ene ända upp till Tranarps bro.
Någon hamnade i plurret. Men det slutade väl.

Smed-Jan i smedjan
Även om Jansa hade lätt för sig i skolan så gick han ut i arbetslivet efter en sjuårig folkskola. Han började som knapp fjortonåring med verkstadssmide i smedjan på Kvidinge Maskin AB som låg något kvarter från hans nuvarande hem. Den som är riktigt nyfiken kan än idag se de bultar som Jansa och hans arbetskamrater smidde till de nya silorna på Tomarps kungsgård efter en brand i början av 1950-talet. Jansa fortsatte sedan med verkstadsarbete hos Rönnbergs Svets & Smide i Billesholm.

FN-soldaten
I slutet av 1950-talet så fanns inte så många alternativ för en ung man som ville ut och se världen. Att gå till sjöss eller ta FN-tjänst var vad som stod till buds. Så efter militärtjänst på Infanteri-regementet i Kristianstad sökte Jansa äventyr. Han hade inte varit hemma mer än några veckor från lumpen innan han som tjugoåring fick åka iväg med ”de blå baskrarna” på ett FN-uppdrag i Gaza i samband med Suezkrisen. Tiden i Mellanöstern
blev kort, då FN sökte frivilliga till orolig-heter i Kongo som hastigt eskalerade. Jansa anmälde sig och sommaren 1960 var han i Afrika.

– Vi flög in i utbrytarstaten Katanga, med Dag Hammarskjöld, som hederskompani för att sedan fungera som självständig bataljon med de övriga svenska kompanierna som kom lite senare från dåvarande Leopoldville, berättar Jansa. Några år senare gjorde jag ytterligare en period i FN:s fredsbevarande styrkor, då på Cypern. Så jag har mycket att berätta från min tid som FN-soldat. Jag har hållit föredrag om min tid i FN vid ett flertal tillfällen.

Folkskolläraren
Efter ett diskbråck tvingades Jansa lämna sitt dåvarande arbete på Bröderna Ottosson i Klippan och hamnade på folkhögskolan i Munka-Ljungby. Efter ett år där blev det två år på folkhögskolan i Eslöv där läraren Eric Tengberg väckte och stimulerade ett historiskt intresse hos Jansa. Han utvecklade då också ett källkritiskt förhållningssätt, något som han burit med sig vidare i livet. Med den arbetslivserfarenhet som Jansa hade blev han behörig till folkskollärarutbildningen, vilken han genomgick i Malmö 1969-72. Han kompletterade senare sin utbildning och blev speciallärare.

Förtroendevald
Jansa är uppväxt i ett socialdemokratiskt hem och fick de politiska värderingarna med sig tidigt. Det politiska engagemanget kom efter att han som ordförande i Kvidinge IF intresserat sig för kommunens fritidsfrågor. Han mer eller mindre övertalades av Åstorps socialdemokrater till politiskt arbete och efter kommunvalet 1976 fick han förtroendeuppdrag för fritidsnämnden och senare också socialnämnden. Han satt som ordförande för fritidsfrågorna i tolv år innan Åstorp 1991 fick borgerlig majoritet.

– Det var för det mesta roligt, säger Jansa om sina år i Åstorpspolitiken. Tiden som förtroendevald var intressant, men under 1990-talets finanskris var det några tunga år. Och som ordförande i socialnämnden fick man hantera problematiska ärenden. Omhändertagande av barn, till exempel, är svåra och komplicerade.

Efter valet 1994 skiftade han jobb med dåvarande kommunal-rådet Margareta Pålsson och Jansa blev förtroendevald på heltid. Uppdraget som kommunalråd behöll han i nästan fjorton år, och kan nu se tillbaka på en tid då han lyckades genomföra en hel del idéer. Etableringarna av Frode Laursens lager i Åstorp, och Jula och City Gross i Hyllinge, och inte minst att Pågatågen nu stannar i Kvidinge har varit några av Jansas stora arbetsuppgifter under tiden som kommunstyrelsens ordförande.

Lokalhistoriker och eldsjäl
Jansas historiska intresse utmynnade i ytterligare ett för-troendeuppdrag när han började avveckla de politiska uppdragen: ordförande i Kvidinge sockens hembygdsförening. Redan som kommunalråd kunde han 2007 agera för festligheter i samband med Kvidinges 700-årsfirande, vilket bland mycket annat innebar bokutgivning, krönikespel och konserter. Som lokalhistoriker har han lett rundturer för ny-anställda i Åstorps kommun, byavandringar i Kvidinge och hållit i föredrag och projekt kring hembygdsföreningens verksamhet. Han har medverkat till att skapa ett krukmakeri-museum på Tomarp och ett par bokproduktioner, bland annat boken om Maglaby, där han själv har sina rötter. För ett år sedan fick han Åstorps kommuns kulturpris för att han ”med kunnighet och engagemang gjort sig känd som kulturbärare där han arbetar för att levandegöra bygdens kulturarv”.

För sitt engagemang fick Jansa 2015 Sparbanksstiftelsen Gripens utmärkelse som ”Årets eldsjäl” där motiveringen bland annat innehöll en koncis formulering: ”Han når resultat”. Att Jansa agerat och bidragit till att Tomarps kungsgård förblivit i statens ägo nämns också.

”Jansa”
Men smeknamnet ”Jansa”? När den ryktbare innehavaren av Skånska Kalk i Klippan på sin göteborgsdialekt skulle berätta för Jans föräldrar vad den sexårige pojken hade sagt, så lät det som ”Jan´sa…” Uttrycket fastnade. Det är få förunnat att ha fått sitt smeknamn av Östen Ryberg, så det får väl räknas som en något udda merit för Jan Nilsson från Kvidinge… Jansa var det, alltså!