UNG DRIVE – Kommuner satsar på unga entreprenörer

Klippans kommun har tillsammans med Bjuvs och Åstorps kommuner erbjudit ungdomar plats i utbildningen Ung Drive. Ung Drive syftar till att stimulera entreprenörskap hos dessa unga och få dem att utveckla sina förmågor i detta sammanhang. Det är 10 ungdomar från respektive kommun som erbjudits plats på kursen som hålls på Kulturhuset Björnen i Åstorp. Representanter för Forza of Sweden håller i utbildningen.

Målet i Ung Drive är att få unga människor att starta nya företag och på sikt svara mot arbetsmarknadens och näringslivets behov. Kompetenser som behöver tillvaratas är bland annat förmågan att vara strukturerad, initiativrik, ansvarstagande, positiv, kreativ, disciplinerad och säljinriktad.

Learning by doing

Utbildningen skapades av ett non-profit (”icke-kommersiellt”) företag med namnet Ung Drive 2009. Företaget startades av fem unga entreprenörer i Växjö. Pedagogiken är ”learning by doing” och saknar kursplaner och betygssättning.

”Dröm stort, börja smått”

De unga blivande företagarna får goda råd och tips på sin väg framåt. Att få kunder och kunna sälja sin produkt – en vara eller en tjänst – är viktigt för självförtroendet och möjligheten att utvecklas ytterligare i sin roll som företagare. Att lyckas innebär också att man har varit med om misslyckanden. Att våga komma igen och ta nya utmaningar blir betydelsefulla erfarenheter i livet som affärsman. ”Dröm stort, börja smått” är något av ett motto för Ung Drive.

Moment

Utbildningen innehåller moment som affärsidé, kreativ marknadsföring, planering och målsättning och försäljning. Efter kick-off i början av sommarlovet skall entreprenörerna arbeta med sin affärsidé. Mot slutet av sommaren hålls en sista träff där deltagarna får rapportera och redovisa sina aktiveter.

Anslag från Regionen och Sparbanksstiftelsen

Kommunens näringslivsenhet har sökt medel för verksamheten och fått beviljat 50.000 kronor från Region Skåne och 20.000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skåne.