”Stadsparken” – rekreation och motion

Regelbunden motion är viktigt, inte minst för äldre. Promenader nämns särskilt, för sin enkelhets skull. Då pekas ”stadsparken” ut som en spännande arena, där en runda är 1 100 meter.

”Stadsparken” ligger på mager mark, som var del av Åsboslätten. Det blev Åby allmänning – allas mark – för djurhållning. Men även mönstringsplats för Norra Skånska kavalleriregementet. Från 1764 bedrevs Åby marknad på området. Lantmarknaden i Riseberga hade flyttats dit. Åby var knutpunkt, dit gick vägarna från Helsingborg, Bjäre, Ö Göinge och Mellanskåne. 1910 flyttades marknaden till Torget i Klippan.
Marknadsområdet blev koloniområde. Lågkonjunkturen kom, med stor arbetslöshet och behov av nödhjälpsarbete. Gamla tanken att ”en ort med självaktning ska ha en park” fördes fram. Beslut togs. Klippan fick en ovanligt stor, triangelformad park mot Vedbyvägen och Klostervägen som var 400 meter och längs Marknadsvägen 300 meter. Totalt 1 100 meter. Anläggandet började 1929. Året efter var det invigning. Med tiden blev det hårdbelagd yta runt parken, alléer som skyddade mot solen. Bänkar längs Vedby- och Klostervägen. Det blev musikpaviljong, lekplats, boulebana, vatten-
spel och inte minst den nu 50-års
jubilerande S:t Petri kyrka.
En del har upptäckt parkens möjligheter för motion och rekreation – centrala hårdbelagda blomsterrika centrum är en ”oas”. Parken ger föreningar och andra möjligheter. Bara fantasin sätter gränser. ”Stadsparken” kan bli ett trivsamt och värdefullt friskvårdsområde.