Frivilliga besöker äldre

Den minnesgoda läsaren av Söderås Journalen erinrar sig nog att vår profil i majnumret, Solveig Andreasson, lovordade Väntjänsten i Ljungbyhed. Med vad var det hon berömde så väl? Ordet ”väntjänst” säger kanske vad det handlar om, men det är nog ändå inte så många som har kommit i kontakt med den.

Väntjänsten i Ljungbyhed startade för 25 år sedan och har idag 11 aktiva medlemmar, men är ingen formell organisation eller förening. Många av medlemmarna är också med i Röda Korset, men Väntjänsten är alltså ingen del av deras verksamhet.
– Vårt uppdrag – om man kallar det för det – är att hälsa på, prata och umgås med dem som har behov av det, säger Gitt Andersson som varit aktiv i Väntjänsten i cirka femton år. Och att följa med på en promenad om den vi besöker vill det. Det händer att vi följer med till frissan eller på något läkarbesök, men det är inte så ofta. Vi utför inte arbetsuppgifter som hemtjänsten skall göra, det är ingen hjälpverksamhet på det sättet.

Besök bryter isolering

Nästan alla i Väntjänsten är själva pensionärer. Vilka som vill ha besök av dem sprids via tips och kontakter. Det är äldre som på grund av sjukdom eller begränsad rörlighet har svårt att komma ut och deltaga i det vanliga samhällslivet. Ett besök från Väntjänsten kan bryta en tillfällig isolering och betyda mycket för det själsliga välbefinnandet. Såväl den besökta som den som ger besöket mår bra av utbytet som man får av varandra.
– Att jag gick med i Väntjänsten är inget jag ångrar, forsätter Gitt med ett leende. Det ger mig så mycket att träffa dessa människor. Dom är ju lite äldre än jag och har så rika erfarenheter och mycket att berätta. Och att känna att de blir glada när jag kommer räcker långt.

Utflykter med hjälp av Röda Korset

Medlemmarna i Väntjänsten träffas en gång i månaden. Man diskuterar vilka som skall besökas och andra praktiska problem. Man får bidrag från Röda Korset till de utflykter som man arrangerar, en på våren och en på hösten. Senast besökte man stiftsgården Åkersberga i Höör. Till jul anordnar man en julfest som brukar ha 40-50 deltagare.

Den mänskliga kontakten

Väntjänsten tar gärna emot fler frivilliga, behoven finns. Det är den mänskliga kontakten som är det viktiga i deras arbete. Att frivilligt och utan eget intresse stötta en medmänniska kan vara motiv nog. Det ligger väl i människans natur att hjälpa dem som behöver hjälp? Och de flesta av oss känner tillfredsställelse i att hjälpa och bry sig om andra människor, visst är det väl så!

Vill du engagera dig i Väntjänsten,
kontakta Gitt Andersson i Ljungbyhed 0435-44 08 93