Färingtoftavision

Färingtofta har varit långt framme då det gäller åldringsvården. 1929 presenterades, tillsammans med Riseberga, ett förslag på att inrätta ålderdomshem. Det blev en ”bomb” i båda socknarna. Samma uppmärksamhet väckte denna fråga som frågan om att slopa ålderdomshem och endast ha ”eget boende” i Klippans storkommun under 1980-talet. Tidigare hade ”inhysningar hos bönder” och samling i kommungårdar varit äldreomsorgen. Nu skulle något radikalt införas, som det informerades om på Spången Gästgivaregård. Ålderdomshem tillkom. Men försvann snabbt. Utöver ålderdomshem har Färingtofta varit föregångare då det gäller servicelägenheter för att kunna bo i hemmiljön. Dessutom var orten med i forskningsprojekt kring åldringsvård.