F5-premiär 90 år – flygbuller gav trygghet

Buller stör, men inte i Ljungbyhed. Där var bullerkällan F5 något som gav trygghet och ro – ”då flygplansbuller hörs är allt som det ska”.

Hedområdet från Röstånga, Ljungbyhed till Kvidinge hade varit militär övningsplats sedan 1600-talet. Dit förlade flyget: 1910 Hjalmar Nyrop och Oscar Asks flyg, 1915 Enock Thulins flygskola och den 1 juli 1926 flygskolkåren F5. Totalt skulle 5 500 piloter hinna utbildas på F5. Flygplatsen är världens i bruk äldsta.
F5 blev först i världen med att utbildades piloter direkt på reaflyg, inte först via propeller. Många besök gjordes. Uttagningen till utbildningen var anmärkningsvärt framgångsrik. Men så hade man med psykolog – från 1945. Sverige blev ett av de största flygvapnen i världen. Det bidrog F5 till. ”En Sexa Skåne” från 1976 och ”Team 60” från 1992 gav uppvisningar med glans.
Men så kom nya signaler. Regementen och flottiljer skulle bort. Vilka blir det? Oro spreds. Studiebesök gjorde på berörda anläggningar. ”Moteld” öppnades, t ex från F5 med skrifter, information och annat. Det hävdades att felräkning gjorts. En avhandling behandlade relationen mellan F5 och Ljungbyhed och visade på flottiljens starka positiva effekt på samhället.
1996 firades F5 och Flygvapnets 70 år, båda förlagda till Ljungbyhed. Hur skulle personalen reagera? Från toppen och igenom organisationen gällde: Vi ska göra vårt bästa. Så blev det, som de 50 000 besökarna kunde konstatera.
Riksdagen skulle avgöra F5:s öde den 13 december 1996. Då samlades representanter från militären, kommunen, partier och allmänheten på bytorget. Beskedet kom på kvällen och förkunnade: F5 ska läggas ned! 1997 blir uppbrottets år. Punkt sätts för F5 den 30 juni 1998.