Bank kyrkofråga

I slutet på 1800-talet skedde investeringar på bred front i landet, inte minst i småorter. Pengar behövde lånas, banker saknades. Det sågs som en svaghet att inte ha en bank. Så såg man det i Riseberga. Därför blev bankfrågan på sitt sätt en kyrkofråga. Från predikstolen kallades till möte i Spångens Gästgivaregård 1885. Det kom 22. Efter den del extra möten bildades Riseberga Sparbank den 12 februari 1886. Sedan blev det sammanslagningar, som till sist blev Swedbank.