Tusen lyktor – Ljusmanifestation på Internationella barndagen

Det blev en stämningsfull manifestation för den Internationella barndagen 20 november i Klippan. Barns rättig­heter uppmärksammades med olika manifestationer denna dag på initiativ från UNICEF. I Klippan blev det Tusen lyktor som tändes på Allétorget.

– Vi ville uppmärksamma barns rättigheter med denna manifestation, säger förskolechef Susanne Säther på Skaparverkstan som tog initiativet. Vi bjöd in alla förskolor och dagbarnvårdare att delta med en målad glaslykta som vi tände och tillsammans satte ut på Allétorget. Det är barnens kväll. Barnen är vår framtid och på detta sätt vill vi göra både barn och föräldrar delaktiga.

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barns rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag.
– Vi arbetar med Barnkonventionens fyra grundprinciper och levandegör detta i vår verksamheten, fortsätter Susanne. Nästa år vill vi ha med ännu flera lyktor. Då ska vi fylla Allétorget!

I Klippan samlades ett flertal förskolor och dagbarnvårdare på Allé­torget för en ljusmanifestation. Förutom att uppmärksamma barnkonventionen blev barnen och deras aktiviteter synliga i det offentliga rummet.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
• Barnets bästa skall beaktas vid alla beslut som rör barn.
• Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.