”Pampigt gatunamn”

Namn på gator kan ha sin betydelse.

Namn kan beskriva bygdens historia. Men kan även lyfta en ort, ge den större ”betydelse” – och ”höras pampigt”. Det senare gällde då namn på landsvägen österut i Perstorp, från vägkorsningen in i byn, fastställdes. 1940 föreslogs ”Tyringevägen”. För torftigt ansågs det. Skulle Perstorp hänvisa till ”lilla Tyringe”? Landsvägen västerut hette ”Helsingborgsvägen”. Då dög inget annat än ”Hässleholmsvägen”. Det var pampigt att ha vägar från byn till två dominerande städerna i norra Skåne.