”Mors dag” – Amerikansk ”import”

Sista söndagen i maj månad firas ”Mors dag” i Sverige. Många tror att seden ursprungligen är svensk. Så är det inte. Den uppstod i Amerika, kom till Sverige men blev däremot en kär tradition här.

Anna Jarvis i amerikanska Philadelphia miste sin mor 1908. Hon ville på något sätt hugfästa moderns minne. Tog kontakt med en pastor och fick honom att predika över fjärde budet – ”du ska älska din fader och din moder” – och ville att pastorn särskilt betonade moderskärleken. Det skedde. På egen bekostnad smyckade Anna Jarvis kyrkan med vita nejlikor och gav kyrkobesökare en blomma.

Firandet vann genklang och fick efterföljare, inte bara i Amerika utan även i andra länder. President Wilson satte sitt namn under en lag, där ”Mors dag” blev officiellt helgdag i amerikanska kalendern. Firandet var förlagt till andra söndagen i maj. Så är det i andra länder. Dock inte i Sverige, som började med firandet 1919, och firar sista söndagen i maj. Firandet i Sverige fick på 1930-talet sin egen melodi: Sven Olof Sandbergs sång ”Mor, lilla mor” En kommitté bildades för att göra Morsdagsfirandet till officiell helg även i Sverige.

Köpmän utnyttjade ”Mors dag”. Det såg Anna Jarvis som en katastrof. I förtvivlan försökte hon få lagligt skydd så att firandet inte kunde omges av en ”kommersiell karusell”. Det gick inte att stoppa.

”Mors dag” inspirerade firandet av ”Fars dag”, ”Brors dag” och ”Systers dag”. Det blev bara ”Fars dag”, inte bara i Amerika utan även i övrigt.