Här erbjuds stor kompetens och bredd!

Vårdcentralen i Klippan jobbar med olika verksamheter och har en bredd som inte många andra vårdcentraler har. Som en av få vårdcentraler är man legitimerade och ackrediterade att kunna erbjuda sina patienter ett MMS-team. Ett Multimodalt Smärtteam som inriktar sig på att hjälpa patienter med smärta och är en del av den breda verksamhet som finns på Vårdcentralen i Klippan.
– Region Skåne delar ut en speciell ackreditering för MMS-team. Det innebär att vi på Vårdcentralen i Klippan har en legitimitet att jobba med ett Multimodalt team (MMS), där flera yrkesgrupper ingår, säger Janet Hultberg som är verksamhetschef på Vårdcentralen.

I MMS-teamet jobbar Christel Ågren, arbetsterapeut, Dobrica Vukovic, kurator, Lina Wallensten, sjukgymnast samt Katarina Ottermo, läkare.

Teamet är till för dig som haft smärta i minst tre månader från t.ex. nacke, skuldror, ländrygg eller allmän smärta som fibromyalgi.
– Vi hjälper patienten att hitta nya vägar för att acceptera och leva med sin smärta. Vår och patienternas förhoppning är att på olika sätt kunna hjälpa dem att få en bättre livssituation trots smärta, säger Christel.

Remiss

Man behöver remiss från läkare för att söka vård hos MMS-teamet. Du behöver inte vara listad just här utan alla patienter är välkomna till MMS-mottagningen.
– När man kommer till MMS-teamet har vi först ett samtal för att se om patienten hamnat rätt. Vi kan remittera vidare till Smärtenheten i Ängelholm eller kanske det är ren sjukgymnastik som är bäst för patienten. Vi gör individuella bedömningar och behandlingar när det behövs. När man är inskriven i MMS-teamet jobbar vi med intensiv rehabilitering i åtta veckor, fortsätter Christel.

Under dessa intensiva veckor får patienten träffa kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast 3-4 gånger i veckan.
– Den remitterande läkaren kan hjälpa till med förebyggande sjukskrivning under själva rehabiliteringstimmarna, säger Janet.

– Vi samarbetar mycket med badhuset i Klippan och sjukgymnastmottagningen har ett eget gym här på Vårdcentralen, säger Lina.

– Sjukgymnastiken har telefontid måndag till fredag 9.00 – 9.30 och bokad mottagning 8.00 – 17.00. Vi har även akuttider som kan ges vid behov. Till sjukgymnastiken behövs ingen remiss utan man kan höra av sig direkt till oss. Våra sjukgymnaster erbjuder många olika behandlingar, exempelvis jobbar jag mycket med basal kroppskännedom, säger Marianne Lannerberth som är en av Vårdcentralens fyra sjukgymnaster tillsammans med Lina Wallensten, Maria Klanglund och Bibbi Lundström.

Friskvårdsmöjligheter och samarbete

Samarbetet med badhuset i Klippan gör att man kan erbjuda patienterna vattenträning och vattengymnastik flera gånger i veckan. De patienter som slussas ut genom MMS-teamet och sjukgymnastiken kan också erbjudas att fortsätta träna en månad på friskvården på badhuset. En gång i veckan är Maria på plats på badhuset och hjälper patienterna.

Många möjligheter

Livsstilsmottagning, äldrevårdsmottagning, BVC, dietist, kardiolog och psykiatriker är ytterligare några av alla de resurser som finns under ett och samma tak i de fräscha lokalerna som inhyser Vårdcentralen i Klippan.
– Det händer saker på Vårdcentralen hela tiden. Vi jobbar extra mycket på vår tillgänglighet och vår bredd. Ytterligare en allmänspecialist är på väg att anställas, BVC har fått bättre tillgänglighet och utökad bemanning. Vi har telefontid och mottagning vardagar mellan 8.00 – 17.00. Ibland missar folk vilken bredd och kompetens vi har här, och vi jobbar hårt för att folk ska upptäcka allt vad vi kan erbjuda, avslutar Janet.