1845 kom studentmössan

Att ha avlagt mogenhetsexamen, som studentexamen – slutexamen i läroverket – kallades, var något att vara stolt över.

Men det fattades något – en yttre markör. Något eleverna som avlagt denna examen tyckte, och hade så gjort en tid på 1800-talet. Att ha klarat examen ska synas. Diskussionen blev intensivast i Uppsala. Att ha en speciell mössa beslöts och infördes 1845. Det gav även inspiration till att ha särskilda läroverksmössor, med kårtecken. Detta spred sig till andra orter, som utverkade studentexamen. Även om studentexamen idag inte har samma status som tidigare, så ett är klart: Studentmössa ska man ha och den sätts på kollektivt med utropet ”studenter (och årtalet) mössa på”.